Gebodspictogrammen

Bij de term gebodspictogrammen denk je misschien in eerste instantie aan gebodsborden in het verkeer. Maar ook op de werkvloer kunnen gebodsborden handig zijn. Een gebodspictogram vertelt je werknemers bijvoorbeeld welke voorzorgsmaatregelen ze moeten treffen om hun eigen veiligheid te waarborgen. Dit in tegenstelling tot verbodsborden, die laten zien wat er juist níet mag. Gebodsborden zijn vooral handig in bedrijven waar de werknemers of bezoekers een verhoogd persoonlijk risico lopen door bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke machines of schadelijke stoffen, of in bedrijven waar de hygiëne van groot belang is en waar werknemers een mondkapje moeten dragen of hun handen moeten ontsmetten.Materiaal
(48)

Persoonlijke bescherming in een risicovolle omgeving

Gebodspictogrammen zet je dus vooral in om je werknemers te beschermen. Zo kan de aard van het werk inhouden dat het noodzakelijk is om veiligheidsschoenen, gezichtsbescherming of een reddingsvest te dragen. Of denk bijvoorbeeld aan laboranten die met bijtende, chemische stoffen te maken hebben, en daarom verplicht zijn om handschoenen en oogbescherming te gebruiken. Maar ook een kok moet zich aan veiligheidsvoorschriften houden en moet bijvoorbeeld in sommige gevallen veiligheidsschoenen dragen.

Een werkvloer waar hygiëne van belang is

Naast het werken met gevaarlijke stoffen of apparaten, kan het ook zijn dat je in een omgeving werkt waar strikte hygiëne belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuis waar kwetsbare patiënten zo weinig mogelijk in aanraking mogen komen met bacteriën. Het is dan van belang dat werknemers, evenals bezoekers, hun handen wassen voordat ze bepaalde handelingen verrichten of dat zij bijvoorbeeld een mondkapje dragen. Ook voor dit soort regels zijn pictogrammen die op een eenvoudige manier duidelijk maken wat je moet doen.

Duidelijkheid voor iedereen

Heb je te maken hebt met veel wisselende werknemers of bezoekers? Dat is geen probleem wanneer je de pictogrammen gebruikt. Zo hoef je niet elke nieuwkomer uit te leggen wat de regels zijn, de pictogrammen spreken immers voor zich. Als je deze op de juiste plekken ophangt, is het voor iedereen duidelijk hoe de regels zijn en wanneer je veiligheidsmaatregelen moet nemen voor je eigen veiligheid of voor die van een ander. Ook als je veel werkt met invallers of tijdelijke krachten, is de informatievoorziening goed geregeld met deze pictogrammen.