Waarschuwings pictogrammen BordjeBordjes met waarschuwingspictogrammen

Een waarschuwingspictogram kan mensen erop attenderen dat er mogelijk gevaar dreigt en is in veel uiteenlopende situaties in te zetten. Je kunt bijvoorbeeld de veiligheid van de werknemers in je bedrijf verhogen door ze met pictogrammen te waarschuwen voor explosieve materialen, chemische stoffen of elektrische spanning. Ook kun je ze wijzen op de gevaren van bepaalde machines, waarin vingers of ledematen bekneld kunnen raken tussen bewegende delen, voor apparaten die plots een hard geluid kunnen maken, of voor machines die een magnetisch veld creëren. Verder kun je denken aan een waarschuwing voor het betreden van ruimtes waar de temperatuur heel laag of juist heel hoog is.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Door de gevaren in je werk- of woonomgeving met pictogrammen aan te duiden, is het voor iedereen duidelijk waar je op bedacht moet zijn. Dit is een groot voordeel als er veel verloop is of als er bijvoorbeeld verschillende talen worden gesproken. Als er veel wisselploegen, invalkrachten of tijdelijke werknemers in je bedrijf zijn, kun je met deze bordjes met waarschuwingspictogrammen aan iedereen duidelijk maken welke mogelijke gevaren er zijn, zonder dit steeds opnieuw te hoeven vertellen. Zo wordt de omgeving voor iedereen een stukje veiliger.