Evacuatie pictogrammen BordjeBordjes met evacuatie pictogrammen

Waar moeten medewerkers of klanten naartoe als het gebouw in een noodsituatie ontruimd moet worden? Met onze bordjes met evacuatie pictogrammen kun je dit eenvoudig en snel duidelijk maken. Door mensen de weg te wijzen naar vluchtroutes en nooduitgangen, kun je mogelijk paniek en chaos voorkomen. Een evacuatie verloopt immers het beste als mensen kalm kunnen blijven en direct, en zonder omwegen, het gebouw kunnen verlaten. Maar wat als mensen niet bekend zijn in het gebouw? Klanten of bezoekers kennen immers niet alle hoeken en gaten van het pand. Hoe weten zij waar ze naartoe moeten bij een ontruiming?

De snelste weg naar buiten

Als er geëvacueerd moet worden, dan kun je mensen de snelste weg naar buiten wijzen door het gebruik van bordjes met pictogrammen erop. De groene bordjes met daarop een wit, rennend figuurtje en een witte pijl die in de juiste richting wijst, zijn universeel bekend. Door deze bordjes op te hangen is het meteen voor iedereen duidelijk waar zich de nooduitgangen en vluchtroutes bevinden. Maar je kunt ook denken aan bordjes met een vluchtladder of de positie van de verzamelplaats. Hiermee verhoog je de veiligheid van je gebouw en zorg je ervoor dat evacuaties efficiënt kunnen verlopen.