Waarschuwings pictogrammen

Soms is het nodig om werknemers, bezoekers of bewoners te waarschuwen voor mogelijk gevaar. Dit gevaar kan op allerlei manieren in uiteenlopende situaties aanwezig zijn, denk bijvoorbeeld maar eens aan valgevaar bij een plotseling hoogteverschil, een gladde vloer waarop je kunt uitglijden, de aanwezigheid van giftige stoffen in een ruimte, of een heet oppervlak waaraan je je kunt branden. Om mensen op een duidelijke manier te waarschuwen voor deze gevaren, kun je de pictogrammen gebruiken die je in deze categorie kunt vinden.Prijs per stuk
€ 0€ 1.9
Materiaal
(40)

Gevaren op de werkvloer

Een omgeving waarin je je kunt voorstellen dat er snel ongelukken kunnen gebeuren, is een bedrijf waar gewerkt wordt met chemische stoffen of met zware materialen en grote machines. Het is in dat soort werkomgevingen van belang om te waarschuwen voor bijvoorbeeld het gevaar op beknelling van vingers of ledematen, struikel- of valgevaar of het stoten tegen voorwerpen boven je hoofd. Maar ook kan er gewaarschuwd worden voor bijtende of explosieve stoffen, of bijvoorbeeld voor radioactief materiaal, elektriciteit, of licht ontvlambare stoffen.

Waarschuwingsborden in de bouw

Ook een bouwplaats is een plek waar een bedrijfsongeval op de loer ligt. Denk bijvoorbeeld aan grote machines zoals een hijskraan, die zware materialen door de lucht tillen, of apparaten die plotseling uitzwenken. Op een bouwplaats kan daarom met behulp van pictogrammen gewaarschuwd worden voor het gevaar van vallende voorwerpen, de aanwezigheid van scherpe objecten waaraan je je zou kunnen snijden, of voor machines die op het terrein gebruikt worden en die gevaar op kunnen leveren als je er niet op bedacht bent dat ze bijvoorbeeld kunnen uitzwenken.

Niet alleen voor bedrijven

Het is duidelijk dat waarschuwingspictogrammen in bepaalde bedrijfstakken een belangrijke taak vervullen. Maar gevaren bestaan niet alleen maar op de werkvloer. Ook in het dagelijks leven in een woonomgeving kunnen ongelukken gebeuren als mensen niet duidelijk gewaarschuwd worden voor bepaalde gevaren. Wie kent er niet het bordje dat waarschuwt voor elektrische spanning, dat je tegenkomt op de kasten van de netbeheerder? Maar ook de waarschuwing voor uitglijden op een pas gedweilde, natte vloer is welbekend. En wat te denken van een pictogram dat waarschuwt voor een waakhond, een loslopende stier, of voor prikkeldraad? Kortom, waarschuwingspictogrammen zijn in veel situaties nodig.