Pictogram voor identificatie van gevaarlijke stoffenWaarschuwing; Schadelijke Of Irriterende Stoffen (Sticker)
Waarschuwing; Schadelijke Of Irriterende Stoffen (Sticker)
Waarschuwing; Oxyderende Stoffen (Sticker)
Waarschuwing; Oxyderende Stoffen (Sticker)
Waarschuwing; Biologisch Besmettingsgevaar (Sticker)
Waarschuwing; Radioactieve Stoffen (Sticker)
Waarschuwing: Bijtende Stoffen (Sticker)
Waarschuwing: Bijtende Stoffen (Sticker)
Waarschuwing; Giftige Stoffen (Sticker)
Waarschuwing: Explosieve Stoffen (Sticker)
Waarschuwing; Brandgevaar/ontvlambare Stoffen (Sticker)