Evacuatie pictogrammen

Wie kent ze niet? De bordjes met pictogrammen die laten zien waar de nooduitgang is of de plaats waar men moet verzamelen na een evacuatie. Waarschijnlijk merk je ze nauwelijks meer op, omdat het een vertrouwd beeld is dat we met grote regelmaat tegenkomen. Dat we deze pictogrammen zo vaak zien, is maar goed ook. Want stel je eens voor wat er zou gebeuren als een gebouw vanwege een noodsituatie ontruimd moet worden, terwijl deze aanduidingen er niet zouden hangen?Materiaal
(14)

Voorkom chaos en paniek

In sommige gevallen is het verplicht om vluchtroutes en nooduitgangen aan te geven, maar ook als dit niet zo is kan het een grote toegevoegde waarde hebben om deze aanduidingen toch in je gebouw op te hangen. Want ook al denk je er liever niet aan, als er bijvoorbeeld brand uitbreekt kunnen mensen in paniek raken en ontstaat er al snel een chaotische situatie. In dit soort noodsituaties is het van levensbelang dat mensen meteen weten waar ze naartoe moeten.

Houvast in noodsituaties

In een noodsituatie zoals bij een brand, biedt het mensen houvast als de vluchtroutes duidelijk zijn aangegeven. Door dit met pictogrammen te realiseren, zorg je ervoor dat mensen zonder verder na te hoeven denken direct de juiste weg naar buiten vinden. Daarnaast kun je met een pictogram aangeven waar men zich buiten moet verzamelen. Dit is ook voor hulpdiensten van belang, want door iedereen op één plek te verzamelen, krijg je beter overzicht over wie er eventueel nog binnen is.

Veilig en efficiënt evacueren

Om slachtoffers te voorkomen en letsel te beperken is het dus van belang dat iedereen in een noodsituatie meteen weet wat de vluchtroute is en waar zich de nooduitgang bevindt. Vaste medewerkers of andere mensen die vertrouwd zijn met het gebouw, kennen deze routes misschien wel, maar hou er rekening mee dat dit voor klanten of bezoekers niet geldt. Zij zijn in zo’n situatie volledig afhankelijk van de aanduidingen die je met deze pictogrammen in je gebouw kunt verwezenlijken. Kijk daarom rustig eens rond bij onze evacuatie pictogrammen, en verhoog daarmee de veiligheid in je gebouw voor iedereen.