Home » Evacuatie Pictogrammen » Evacuatie pictogrammen Sticker (14)

Evacuatie pictogrammen Sticker

Stickers met evacuatie pictogrammen

In deze categorie kun je stickers vinden waarmee je kunt aanduiden waar de vluchtwegen in een gebouw zich bevinden. Met de stickers kun je eenvoudig en doeltreffend de veiligheid in je gebouw verhogen. Door voor iedereen duidelijk te maken waar men heen moet in geval van nood, voorkom je chaos. Chaos leidt immers vaak tot paniek, terwijl een evacuatie de meeste kans van slagen heeft als iedereen kalm blijft. Zorg er dus voor dat er geen verwarring ontstaat, zodat je bij een calamiteit snel en efficiënt kunt ontruimen. Daarmee voorkom je een hoop onnodige ellende.

Eenduidige informatie bij calamiteiten

Om verwarring en chaos te vermijden, is het van belang om eenduidige informatie te geven. Met pictogrammen is dit eenvoudig te doen. De pictogrammen op onze stickers zijn universele beelden die direct duidelijk maken wat er bedoeld wordt. Doordat er geen taal aan te pas komt, zijn ze voor iedereen te begrijpen en heb je dus geen last van eventuele taalbarrières. Met duidelijke pijlen wordt bijvoorbeeld de richting van de vluchtroute aangegeven. Zo kan iedereen de kortste weg naar buiten vinden en kan een evacuatie zo efficiënt mogelijk verlopen. De stickers zijn verkrijgbaar in verschillende maten, zodat je de afmetingen af kunt stemmen op wat je nodig hebt.