Eerste hulp & BHV pictogrammen

In elk gebouw is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de veiligheid van medewerkers, klanten en bezoekers. Maar zeker in bedrijven waar activiteiten plaats vinden die bepaalde risico’s met zich mee dragen, is het van belang dat de eerste hulp voorzieningen goed geregeld zijn. Zo zijn er BHV’ers die regelmatig bijgeschoold worden en zijn de benodigde verbandtrommels en bijvoorbeeld een AED apparaat aanwezig. Maar hoe zit het met de vindbaarheid van deze voorzieningen in je bedrijf?Er zijn helaas geen resultaten.

Eerste hulp voorzieningen in noodgevallen

Vergeet bij het toepassen van de veiligheidsvoorschriften in je bedrijf niet hoe belangrijk het is dat de eerste hulp voorzieningen die je getroffen hebt ook vindbaar zijn voor iedereen die zich in het pand bevindt. Dit geldt uiteraard niet alleen voor gebouwen, maar ook voor terreinen waar bijvoorbeeld sport evenementen of festivals worden gehouden. Het is van groot belang ervoor te zorgen dat in geval van nood de dichtstbijzijnde EHBO post snel gevonden kan worden. Dit kun je makkelijk realiseren met het gebruik van pictogrammen.

Wijs de weg naar noodvoorzieningen

Met de pictogrammen die je in deze categorie kunt vinden, wijs je iedereen eenvoudig en snel de weg. De pictogrammen laten zien waar zich de verbandtrommel bevindt of waar een artsenpost is. Ook kun je denken aan bordjes die aanduiden waar een brancard te vinden is, of bijvoorbeeld een oogdouche of een persluchtmasker. Het pictogram dat laat zien dat er een AED aanwezig is, is een goed voorbeeld van een pictogram dat van belang is voor eerste hulp verleners. In geval van een reanimatie, is het zaak dat deze AED zo snel mogelijk gehaald wordt. Daarvoor bieden onze pictogrammen een doeltreffende en efficiënte oplossing.

Duidelijke informatie wanneer je geen tijd te verliezen hebt

De pictogrammen zijn zo uitgevoerd, dat ze direct te begrijpen zijn. In geval van nood heb je immers geen tijd om eens rustig een bordje te gaan lezen. De pictogrammen bevatten universele beelden, die ook duidelijk zijn voor mensen die een andere taal spreken. Zeker als je veel buitenlandse bezoekers of klanten hebt, is dat een groot voordeel. De EHBO voorzieningen zijn op deze manier voor iedereen toegankelijk en snel vindbaar.